IASC


IASC
International Accounting Standards Committee

Englesko-Hrvatski Glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga. 2013.